Publicerat 2018-02-22 av Bemanning

Vi söker kontorschef till Göteborg

Nu söker vi en kontorschef som tar ansvar för Tranpenads verksamhet i Göteborg. Ditt jobb blir att leda det team som hjälper våra kunder med bemanning, rekrytering och entrepenadtjänster inom två yrkesområden: Logistik & Industri och Kontor & Ekonomi. Din organisation består av en teamledare och fem konsultchefer vilka tillsammans belägger de uppdrag vi har för våra kunder. Du ansvarar ytterst för all försäljning och kommer att ha en erfaren Account Manager till din hjälp.

Vi söker dig som är högt motiverad och vill effektivisera vår verksamhet. Både vad gäller processer mot kund och internt. Vi vill att du är engagerad och synlig i organisationen, gillar att samarbeta och får dina medarbetare att jobba i en och samma riktning. Eftersom vi har högt satta tillväxtmål vill vi också att du snabbt kan sätta dig in i och utveckla vår affär och vårt kunderbjudande, såväl strategiskt som operativt. För dig är förändring något positivt. Och varje ny dag en möjlighet. 

Publicerat 2018-02-22

av Bemanning